×

Attentie

Google Geocoding API error: The request was denied.

De Wiz@rd

wizard3 

 

O.B.S. De Wiz@rd " een school voor de toekomst "

 

 

Openbare basisschool "De Wiz@rd" is een snelgroeiende school, gehuisvest in een prachtig, modern schoolgebouw in de woonwijk De Vijfhoek in Deventer. We spreken over een zogenaamde verdiepingsschool. De school telt vanaf oktober 2007 drie locaties:Andriesenplein en Spikvoorde.

 

depandrplein
dependance Andriessenplein

spikvoorde
locatie Spikvoorde

 

Onze school speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onderwijskundige toepassingen van ICT.

Het grootste deel vanzijn/haar leven brengt een kind op school door. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de zorg en het welbevinden van de leerlingen. Ons streven is dat iedere leerling van De Wiz@rd de schoolperiode goed doorloopt, dat ze met plezier naar school gaan en de manier van werken ze aanspreekt. En, vanzelfsprekend, dat we er ook cognitief 'alles uithalen'. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen en organiseren ons onderwijs zoveel mogelijk op een manier die bij hen past.

We willen ieder kind veiligheid bieden, respect voor elkaar bijbrengen, elkaar leren te accepteren, verantwoordelijkheid te nemen voor eigen doen en laten in een interactieve leeromgeving (relatie, competentie en autonomie). Wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling en bereiden onze leerlingen voor op de multiculturele samenleving.

Wij zijn een openbare school met een eigen profiel, toch hebben we tenminste één ding gemeen met alle openbare scholen: het onderwijs wordt gegeven vanuit het principe:

"Niemand uitgezonderd"

Onze leerlingen hebben uiteenlopende culturele en maatschappelijke achtergronden. Binnen de beschermde omgeving van onze school leren de kinderen van en met elkaar. Verschillen worden daarbij niet ontkend, maar ook niet uitvergroot. Wij zien elk kind als speciaal:

‘Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet'.

We willen leerproblemen niet slechts "repareren", maar vooral voorkomen. We zien verschil-len tussen leerlingen als kans om van elkaar te leren. Onze school kenmerkt zich door de zorg voor het totale kind. Het kind kan zich ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid. Onze leerkrachten proberen aan de verschillen tussen kinderen tegemoet te komen door zoveel mogelijk interactief onderwijs te geven. Interactief onderwijs houdt in, dat leerlingen leren in een leeromgeving, die authentiek, sociaal en strategisch leren bevordert, die aanzet tot zelfstandig leren en uitgaat van de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Leraren en leerlingen leren met en van elkaar in een interactieve leeromgeving. Ons streven is erop gericht een goed evenwicht te vinden tussen klassikaal onderwijs en individueel afgestemd onderwijs.

 

platformwiz
Onze basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onderwijskundige toepas-singen van ICT. In overleg met ons schoolbestuur is besloten onze school te ontwikkelen tot monitorschool op ICT-gebied, onder het motto:

 

 

 

ICT benutten om de kwaliteit van ons onderwijs te optimaliseren, in het bijzonder waar het betreft afstemming op de individuele leerling, zoveel mogelijk geïntegreerd in de vakken.

Alle leerlingen hebben de gelegenheid om gebruik te maken van de computer. Voor iedere groep (inclusief de kleutergroepen) zijn er programma's aanwezig, afgestemd op het niveau van het betreffende leerjaar. Alle kinderen krijgen bij toerbeurt de gelegenheid om te werken met ontwikkelingsprogramma's en oefenprogramma's voor rekenen, taal, lezen, spelling, zaakvakken en informatieverwerking. Daarnaast wordt de computer ook ingezet als hulp-middel om de kinderen "onderwijs op maat" te bieden, d.w.z. de programma's bieden extra hulp op bepaalde delen van de leerstof. Tevens wordt er in de bovenbouw gebruik gemaakt van de tekstverwerker Word, en het presentatieprogramma PowerPoint. Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 is er een typevaardigheidcursus op de computer, volgens het '10-vinger-blind-systeem". Deze cursus wordt aangeboden onder schooltijd, evenals een cursus Word, PowerPoint en Publisher.

OBS de Wiz@rd beschikt over een krachtig Novell-netwerk, waarop de werkstations zijn aangesloten. Voor groepspresentaties kan ook gebruik gemaakt worden van een draadloze laptopunit, die verbonden is met het netwerk en de beamer. De school is aangesloten op het Deventer Glasvezel Netwerk (Schoolglas) en met deze supersnelle Internetverbinding ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied. Voorbeelden zijn Teleblik, waarmee duizenden uren beeld en geluid de klas binnen gehaald kunnen worden om de les te verrijken. Expert-op-afstand biedt de leerlingen de mogelijkheid om live te kunnen communiceren (beeld en geluid) met een deskundige elders in Nederland (of in het buitenland), die hun vragen kan beantwoorden of zaken kan uitleggen. Momenteel maken alle groepen binnen hun lesprogramma's gebruik van het Internet.

Sinds het schooljaar 2005-2006 hebben we de beschikking over digitale schoolborden, ACTIVboards. Het bord bestaat uit een wit bord aan de muur waarop een beamer gegevens vanuit een computer projecteert. Op dit bord wordt met een digitale pen geschreven. Daarbij zijn vele hulpmiddelen in te zetten als bijvoorbeeld lijntjes, hokjes, plaatjes en een digitale liniaal. In een handomdraai haal je de hele wereld in je klas. De dierentuin is net zo dichtbij als de gedetailleerde tekening van een energiecentrale. Alle lessen op het bord kunnen op de server worden bewaard en zijn altijd oproepbaar.

Wij willen boeiend, interactief onderwijs bieden, waarbij ICT een rol speelt als instrument / gereedschap. Leerlingen laten wij doelbewust en verantwoord gebruik maken van de moderne ICT-middelen (zoeken op het Internet naar informatie voor lessen, werkstukken en spreekbeurten). Om dit te kunnen realiseren maken we met de leerlingen duidelijke afspraken over het gebruik van het Internet en hebben daartoe een protocol opgesteld.

Vernieuwingen in het onderwijs benaderen we als 'lerende organisatie'. We maken gebruik van specifieke competenties die teamleden hebben, professionele uitwisseling en meedenken in het totaal van de organisatie zijn belangrijke kenmerken voor onze school. Tegelijkertijd gaat onze school zorgvuldig om met veranderingen. Bij afwegingen voor vernieuwing hanteren we de volgende criteria:

1) zijn we voldoende geïnformeerd over de vernieuwing?

2) is inzichtelijk te maken dat een vernieuwing de bestaande situatie verbetert?

3) kunnen we de continuïteit van de vernieuwing garanderen?

We werken de komende jaren verder aan het uitbouwen van ons profiel. Op het gebied van ICT haken we zoveel mogelijk aan bij de nieuwste ontwikkelingen en willen we onze voorsprong behouden.

wizard7

 
 
 

 

Adres

  • Adres: Andriessenplein 13
  • Postcode: 7425 GX
  • Plaats: Deventer

Op de kaart