×

Attentie

Google Geocoding API error: The request was denied.

De Schakel

Openbare basisschool De Schakel staat op de grens van de wijken het Oostrik en Groot-Douwel. De school is gebouwd eind jaren 70 en is gehuisvest in een scholencomplex, samen met een pc-school en een katholieke school. Ook is er een buurtcentrum en twee gymzalen in het complex. Op De Schakel zitten op dit moment ongeveer 160 kinderen, die verdeeld zijn over 7 groepen. In totaal werken er 17 leerkrachten, daarnaast zijn er verschillende mensen met andere taken aan de school verbonden. De leerlingenpopulatie is heterogeen.

Het onderwijs

Al geruime tijd geven wij adaptief onderwijs. Daarbij heeft iedere groep een goed gevulde "kieskast" met een breed scala aan materialen die zelfcorrigeerbaar zijn. Hiermee kunnen kinderen zich beter op hun eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen.
Afgelopen schooljaar hebben we ons leesonderwijs goed aangepakt. Zo hebben we iedere dag horizontaal lezen binnen onze school. Dat wil zeggen dat er in álle groepen gelijktijdig wordt gelezen. Ook hier houden we weer rekening met de verschillende niveaus en is er gekozen voor verschillende leesvormen. Op sociaal-emotioneel vlak hebben wij gekozen voor de PAD-methode, hierbij worden verschillende emoties op speelse wijze besproken. Leerlingen leren op deze manier respectvol om te gaan met hun eigen, maar ook andermans emoties.

De visie

Voor de kinderen die onze school bezoeken is het belangrijk om zich veilig, geborgen en geaccepteerd te voelen en om met plezier naar school te gaan. Daarbij staat het kind centraal. Op onze school is ieder kind uniek en mag dit ook zijn. In een veilig klimaat willen we zorgen dat kinderen zich optimaal cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen. OBS De Schakel is een school met een veilig leer- en werkklimaat.

OBS De Schakel is een multiculturele gemeenschap. We gaan op school uit van normen en waarden zoals gelijkwaardig zijn en democratisch handelen. Bij het Openbaar Onderwijs Deventer willen we in de ontwikkeling van de leerlingen aandacht geven aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Daarbij onderkennen we de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Daarnaast speelt aandacht voor verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Het onderwijs aan onze school eerbiedigt ieders godsdienst en levensbeschouwing. De leerlingen hebben een verschillende culturele achtergrond; dit gegeven biedt een mooie gelegenheid om te werken aan uitgangspunten als ontmoeten en respecteren.

Leerlingzorg

Leerlingenzorg is voor De Schakel een belangrijk speerpunt. Wij gaan uit van de vier ringen van zorg en bieden standaardzorg tot speciale zorg aan kinderen. De groepsleerkracht volgt de leerlingen door middel van observatie, het leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen. Indien het kind extra zorg nodig heeft wordt dat met de ouders besproken. Bij uitval wordt er een handelingsplan gemaakt. Als het handelingsplan onvoldoende resultaat oplevert is er de mogelijkheid dat het kind ondersteuning krijgt van een remedial teacher. Tevens kan er besloten worden tot een aangepast onderwijsprogramma. De intern begeleider kan daarin de leerkracht en/of ouders ondersteunen.

 

 

 

 "De Schakel", de school waar muziek in zit!

schakelmuziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

  • Adres: Zwaluwenburg 8
  • Postcode: 7423 DS
  • Plaats: Deventer

Op de kaart