×

Attentie

Google Geocoding API error: The request was denied.

De Dorpsschool

dorpssch0708aOnze school is in de eerste plaats een gemeenschap. Het begrip "samen" vinden wij, zowel op school- als op groepsniveau, van groot belang,: samen spelen, samen leren, samen beleven.

 

Samenwerken is elkaar versterken.

We zijn een school met een positief pedagogisch klimaat, waar we uitgaan van respect voor elkaar en recht doen aan individuele verschillen. We houden rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en we maken hiervan positief gebruik.

De volgende kernwaarden vinden we belangrijk voor leerlingen, medewerkers en ouders. Ze geven richting aan ons dagelijks handelen, de invulling van ons onderwijs.

Relatie
Ieder kind, ieder mens is uniek en daardoor verschillend. We zien de kinderen als prachtige, unieke mensen. Ieder met zijn eigenheid. We leren de kinderen dat ze trots mogen zijn op zichzelf en op de ander. Dit mogen zijn wie je bent, maakt dat jij je veilig voelt. De veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, om jezelf te kunnen ontwikkelen.

Competentie
Passend onderwijs, maatwerk! Dit kan alleen gegeven worden wanneer we weten wat een leerling kan/kent! De wetenschap dat elk kind zijn eigen gaven en capaciteiten heeft, is richtinggevend voor het pedagogisch en didactisch handelen. Er is ruimte om dingen uit te proberen, te onderzoeken en zelf oplossingen te vinden. Kinderen worden gestimuleerd om te gaan met eigen en elkaars mogelijkheden en grenzen.

Autonomie
Autonomie is: Zelf sturing geven aan dat wat je doet, aan wie je bent, aan hoe jij je ontwikkelt. Zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, maar ook voor wat je moet doen. Leerlingen laten autonomie zien door: taak-/werkafspraken na te komen, doen wat je beloofd hebt, zelf keuzes maken rondom werkplek, materialen, aangeven dat je meer wilt leren etc. Deze keuzes worden gemaakt binnen de grenzen die de leerkracht stelt. Die grenzen worden weer bepaald op basis van de persoonskenmerken van de leerling.

De Dorpsschool is een plek om te zijn!!

 

dorpssch0708b dorpssch0708d
dorpssch0708c  

Adres

  • Adres: Schoolstraat 11
  • Postcode: 7437 AE
  • Plaats: Bathmen

Op de kaart