Opleidingsschool

Opleidingsschool "De Stedendriehoek", opgericht in 2009, is een gesubsidieerd educatief partnerschap van 4 schoolbesturen, t.w. de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG), Leerplein 055, de Deventer Leerschool en het Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) en de pabo van Saxion Hogeschool.
De 16 scholen van het OPOD maken hiervan deel uit en zijn dus allemaal opleidingsscholen. Mede door toekenning van de subsidie is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Onze goed opgeleide en gecertificeerde opleiders zijn gefaciliteerd in tijd en in staat om studenten op een juiste wijze te begeleiden, de mentoren te coachen en scholingstrajecten met het team in te zetten. Tevens bereiden zij met de pabo mentorencursussen voor. Dit zijn verplichte cursussen voor onze leerkrachten die hen in staat stellen als mentor te fungeren. Het succesvolle concept Opleiden In De School met opgeleide opleiders en mentoren heeft ertoe geleid dat wij in nauwe samenwerking met de pabo de studenten een leer- en werkplek kunnen aanbieden die hen startbekwaam maakt.

Het laatste jaarverslag is hier te lezen.