Academische PABO

De Academische Pabo leidt studenten op tot hoog gekwalificeerde leerkrachten die nauwe verbanden leggen tussen praktijk, theorie, reflectie en onderzoek, en die daarmee goed inzetbaar zijn bij schoolontwikkeling en schoolbeleid. De Academische Pabo kent een opleidingsduur van vier jaar, evenals de traditionele pabo. De verzwaring zit in de koppeling van praktijkcomponenten met theoretische verdieping: bij alle studieonderdelen wordt de praktische component verbonden aan de theoretische achtergrond. Tijdens de eerste drie pabojaren volgt de student al premastervakken ter voorbereiding op een master aan de universiteit of hogeschool. Deze premastervakken hebben alle betrekking op onderzoeksvaardigheden. In het derde jaarstudiejaar studeert de student van de Academische Pabo verzwaard af met een LIO-stage en een onderzoek. Het vierde jaar van de totale studie staat geheel in het teken van de master.
Om deze academische pabostudenten op scholen van het OPOD adequaat te begeleiden is een na- en bijscholingstraject opgezet voor een aantal van onze OIDS en mentoren. In dit traject ligt de nadruk op onderzoeksvaardigheden en het begeleiden van studenten bij hun onderzoek.