AVG / Veiligheid

AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
De St. OPOD heeft de procedures voor gegevensverwerking en gegevensbescherming verbeterd. De beleidsnotitie kunt u hier inzien.

 Veiligheidsplan

De stad Deventer hanteert voor de onder haar ressorterende scholen een veiligheidsplan.
Daarin staan protocollen en procedures beschreven over verschillende veiligheidsonderwerpen. De scholen hebben afspraken gemaakt, onder andere over incidentenregistratie, overplaatsing leerlingen en het aangifte doen bij bedreigingen. Het plan is door de Stedelijke Werkgroep Veiligheid in 2003 geschreven en vastgesteld. Het veiligheidsplan heeft een nieuwe impuls nodig. Men wil het evalueren en herijken. De inzet van het regionaal Kwaliteitsteam Veiligheid (KV) van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) maakt dit mogelijk. Alle Deventer scholen doen mee met de veiligheidsscan van het regionaal Kwaliteitsteam. Doel is herijken van het veiligheidsplan op basis van de veiligheidssituatie bij de scholen. Dit wordt in 2011 afgerond.

Doelen van dit veiligheidstraject:
 - evaluatie en herijking veiligheidsplan van 2003
 - inventariseren veiligheidsbeleid en thema's/knelpunten op individuele scholen
 - vergroten van de veiligheid op de Deventer scholen
 - afstemmen veiligheid individuele scholen met gemeentelijk beleid