Passend onderwijs

De overheid is bezig het speciaal onderwijs anders in te richten en "passend onderwijs" te realiseren. De bij Sine Limite aangesloten schoolbesturen zijn in oktober 2006 een regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs aangegaan samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Deventer (Etty Hillesum Lyceum). Ook onderwijsorganisaties van cluster 4 en cluster 3 maken deel uit van dit regionale samenwerkingsverband. In het voorjaar van 2008 is een start gemaakt met de aanvraag van het landelijk Experiment Passend Onderwijs. De aanvraag is gericht op het ontwikkelen van eigen indiceringscriteria en herschikking van de zorgmiddelen. Eind 2009 heeft het ministerie nog steeds geen besluit genomen over de toekenning van deze aanvraag.

Sinds 2007 draaien op diverse scholen van het openbaar onderwijs pilots in het kader van passend onderwijs. Landelijk gezien is de regio Deventer een voorloper in de vormgeving van passend onderwijs.