Kei 13

Op het grensvlak van de wijken Keizerslanden en Steenbruggen is de multifunctionele accomodatie Kei 13 gebouwd. Hierin heeft het kindcentrum Keizerslanden een plek gekregen, een vervlechtende samenwerking van activiteiten voor kinderen door verschillende participanten. De doelgroep is de 0-12 - jarigen. Uitgangspunt is de totale ontwikkeling van het kind: cognitief, maar ook sociaal-emotioneel en fysiek. Door dagarrangementen met een gevarieerde mix van activiteiten op het gebied van cultuur, sport, opvang, educatie en zorg wil het kindcentrum meer ontwikkelingskansen aan kinderen bieden.