Personeelsinfo

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met Loyalis hebben wij afspraken gemaakt over een actie met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Binnenkort zal iedereen die momenteel geen arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis heeft afgesloten een aanbod ontvangen.

Vakantierooster

Door te klikken op de link kunt u de vakanties voor het komende schooljaar bekijken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2017-2018

CAO

 De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs kunt u bekijken door op deze link te klikken: http://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2014/12/Cao-primair-onderwijs-2014-2015.pdf

Hieronder treft u de actuele regelingen aan welke door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en de Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk opgezet zijn. Wenst u van een van deze regelingen gebruik te maken, download deze dan op de corresponderende pagina, vul hem volledig in en stuur hem per post naar:

Stafbureau OPOD
Postbus 502
7400 AM DEVENTER

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 mei 2008 is voor alle personeelsleden de bedrijfsfitness-regeling mogelijk bij Studio Perfect.

De fietsregeling is al enkele tijd bekend bij de personeelsleden die werkzaam zijn bij het Openbaar Primair Onderwijs te Deventer.

Iedere werknemer in dienst van het Openbaar Primair Onderwijs te Deventer kon tot voor kort gebruik maken van de spaarloonregeling.

De formulieren zijn te downloaden via het menu onder personeel. Bij personeelsinfo vind u de betreffende bolletjes waarop u de informatie kunt vinden.