Staking 12 december 2017

De vakbonden roepen de medewerkers uit het Primair Onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het Primair Onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur verlopen. 
De PO-Raad staat achter de staking en roept schoolbesturen op om de staking te ondersteunen, zodat medewerkers zich volledig vrij voelen om mee te doen. 
Ook het bestuur van OPOD staat achter de acties en daarmee ook achter de staking.