Petitie en prikactie PO-front op 27 juni a.s.

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer steunt deze actie. Onze scholen zullen op 27 juni deelnemen aan deze actie.

Via deze link kun je meer informatie vinden en de petitie ondertekenen:
http://www.pofront.nl/petitie/