Bestuur

In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer.

Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de bestuurlijke organisatie en de bedrijfsvoering van het openbaar primair onderwijs. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatie plannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.

De organisatie wordt geleid door een bestuurder, mevrouw Y. de Haas, met een in omvang beperkt stafbureau dat algemene en secretariële ondersteuning biedt.