Onze visie

Onze visie op onderwijs: innovatief, ondernemend en dicht bij huis.

“Openbaar onderwijs is voor ons een begrip met inhoud, dat veel meer betekent dan alleen maar ‘niet-confessioneel’. Het is onderwijs dat juist de diversiteit opzoekt, dat eigentijds is en de maatschappelijke realiteit onder ogen ziet. De dynamiek die ontstaat door verschillen tussen mensen, zien wij als waardevol en leerzaam. Je leert van anderen vooral die dingen die zij anders ervaren, aanpakken of oplossen dan jij”.

Innovatief kwaliteitsonderwijs voor kinderen van nu.

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Wij houden onszelf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en passen deze kennis toe binnen ons onderwijs. Wij werken constant aan de ontwikkeling van ons onderwijs. We willen voorloper zijn en ondersteunen onderwijsvernieuwingsprojecten. Ook de samenwerking met kinderopvang en het goed aansluiten op de behoeften van ouders hebben wij hoog in het vaandel staan. Dit alles behoort bij het thema: midden in de maatschappij staan en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Sociaal, ondernemend en maatschappelijk betrokken.

Onze scholen vormen kleine samenlevingen, waarin kinderen andere kinderen ontmoeten en waar ze kunnen leren hoe verschillend je kunt zijn en ook hoe je met respect daarvoor samen op kunt trekken. Wij willen alle doelgroepen kunnen bedienen. Dat betekent ook dat we genoeg zorgmogelijkheden hebben voor alle kinderen – binnen en buiten de school. We gaan segregatie tegen o.a. door het hanteren van postcodebeleid Wij staan middenin de wijk en tonen ons maatschappelijk betrokken. Of we nu spreken over kleurrijk, actief, pluriform, eenheid in verscheidenheid, iedereen doet mee.

Dicht bij huis.

We bieden thuisnabij onderwijs: in elke wijk staat ten minste één openbare basisschool en daar komen kinderen uit verschillende achtergronden en culturen samen. Zij leren van elkaar. Wij lopen voorop als het gaat om het aanbieden van passend onderwijs. Dit past geheel in onze visie: voor ieder kind onderwijs dichtbij.