Intentie om te fuseren

De komende maanden onderzoeken de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en de Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen voor wat betreft de Deventer scholen de mogelijkheden om samen te gaan. Door een fusie kan Deventer goed Montessorionderwijs houden, ook nu de leerlingaantallen in Deventer teruglopen en de financiering van het onderwijs onder druk staat. Voor de Almelose Montessorischolen wordt gelijktijdig onderzocht of aansluiting bij de Stichting Quo Vadis mogelijk is.

Een belangrijke reden voor de voorgenomen samenvoeging is de verwachte krimp van het aantal leerlingen. Vooral door de kleinere schaal van het Montessori-basisonderwijs wordt het daardoor moeilijker het huidige aanbod te blijven bieden. Samenwerking tussen de organisaties is bovendien goed voor de geboden kwaliteit, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Ook de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 speelt een rol; op die datum moeten scholen een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat lukt in de samengevoegde organisatie beter.

Tot oktober voeren de scholen verder onderzoek uit naar de samenvoeging. Als de resultaten van het onderzoek positief zijn, zullen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hun oordeel over de fusie geven. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal een fusietoets doen als het onderzoek is afgerond en er een positief advies ligt van de GMR.

Het is de bedoeling dat de samenvoeging per 1 augustus 2014 een feit is.

Tafeltennistoernooi

Bekijk het fotoalbum

Woensdagmiddag 10 april hebben Samir Maglajlic en Ben Mullink een tafeltennistoernooi voor alle medewerkers die werkzaam zijn voor het OPOD georganiseerd.

Samen met tafeltennisvereniging SWIFT kwam de organisatie vlot op gang. Het aantal aanmeldingen viel de organisatie wat tegen, maar dit had ongetwijfeld te maken met de start van dit nieuwe evenement.
Er werd enthousiast, fanatiek en met name heel sportief tegen elkaar getafeltennist.
De winnaar was uiteindelijk Jorne Dijkerman, op slechts één game gevolgd door Hans Boomkamp. Bart Roumen werd derde.

De foto's zijn te bekijken door middel van bovenstaande link.

Het jaarverslag 2012 is gereed

Het jaarverslag over het jaar 2012 is gereed.
Voor de zomervakantie is dit jaarverslag verspreid onder de relaties en belangstellenden.

Onder het kopje "Stichting OPOD" is dit verslag te bekijken.

Onderwijsprijs 2014

De onderwijsprijs is een prijs die de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer tweejaarlijks uitreikt voor innoverende onderwijsprojecten van scholen van de Stichting OPOD.
Met deze prijs wil het OPOD innovatieve projecten van scholen stimuleren, waarderen en er bekendheid aan geven. Voor de prijs komen projecten in aanmerking die bewezen hebben innovatief te zijn en die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs aan leerlingen. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro voor de school, een jurywaardering en ondersteuning bij de presentatie/publicatie van het project.

U kunt hier de flyer met de voorwaarden en de procedure downloaden.

Het inschrijvingsformulier kunt u als pdf-versie downloaden, maar tevens is het mogelijk om het inschrijvingsformulier als word-versie te downloaden.
Deze vindt u hier.